column

Biuro tłumaczeń INTERPRETATION


Biuro tłumaczeń INTERPRETATION zostało założone przez Marię Stelmasiewicz w 1997 roku.

W tym okresie Biuro dokonało tłumaczeń kilku tysięcy dokumentów z różnych dziedzin – od kilkusetstronicowych wniosków o dotacje unijne, poprzez dokumentacje systemów zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001, audyty biegłych rewidentów, bilanse i inne dokumenty finansowe, katalogi wystaw sztuki, po tłumaczenia kontraktów na dostawy oprogramowania dla największych firm  IT i ubezpieczeniowych.

Codzienną praktyką Biura są tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) świadectw szkolnych, certyfikatów, aktów urodzenia i tym podobnych dokumentów. Biuro zajmuje się również tłumaczeniami ustnymi i wielokrotnie współpracowało z wieloma firmami i instytucjami, takimi jak FinSkog International, Atena, Usługi Informatyczne, ruch uniwersytetów ludowych, Uniwersytet Gdański, Rada Miasta Gdańska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, osobami zdającymi egzaminy na prawo jazdy.

 

 

 

MARIA STELMASIEWICZ, założycielka Biura Tłumaczeń INTERPRETATION uzyskała dyplom magistra filologii angielskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1979.

W roku 1981 ukończyła studia podyplomowe metodyki nauczania języków obcych, a w 2002 - „Integracja Europejska. Środki pomocowe Unii Europejskiej i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach jednolitego rynku europejskiego” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Również w 2002 roku została ustanowiona tłumaczem przysięgłym języka angielskiego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod numerem 637 (obecnie TP/4164/05).

 

 

 

ANIELA STELMASIEWICZ, jest absolwentką filologii romańskiej ze specjalizacją traduktologiczną oraz etnolingwistyki ze specjalizacją w j. japońskim Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktyczne umiejętności językowe i tłumaczeniowe zdobywała na zagranicznych stypendiach w Tokio i w Genewie. Posiada bogate doświadczenie w pracy z językami w różnych branżach przemysłu (motoryzacyjny, budowlany).

Od 2010 r. prowadzi kurs j. japońskiego na Uniwersytecie Gdańskim.